Název firmy:
Auto Janák s.r.o.
Auto Janak
Sídlo firmy:
Královéhradecká 1545
56201 Ústí nad Orlicí
Právní forma:
Telefon:
+420 465 521 015
Fax:
E-mail:
IČO:
C 17705
Soudní příslušnost:
Hradec Králové
DVR:
DIČ:
CZ25961586
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: